Logo A-DREVOSTAV

Kontakty

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Kubičár – konateľ spoločnosti

+421 911 646 489
Sídlo spoločnosti a poštová adresa::

A – DREVoSTAV, s.r.o.
Námestie Iglovia 2877/1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 43869343
IČ DPH: SK2022526165
Registrácia: OR OS Košice I, odd. Sro, č. vl. 20888/V

Lokalita vzorových dreveníc – AMULET a Amuletik

Adresa: Hnilčík č. 261, 053 32 Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves
GPS Súradnice: 48.856174, 20.568137

 

Napíšte Váš e-mail a o čo máte záujem a my sa Vám ozveme.


  Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité iba na vaše kontaktovanie


  Súhlas so spracovaním osobných údajov


  Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti A–DREVoSTAV, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43869343 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


  Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.


  Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.


  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.


  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti A–DREVoSTAV, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@a-drevostav.sk


  Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.


  Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@a-drevostav.sk.

  Ochrana osobných údajov